Zum Inhalt springen

Çuxe mîno

STRANÊN Û ZIMANÊ KURDÎ (@stranenuzimanekurdi4902)

Originaltext vom Lied auf kurdisch:

von Seyidxan Sevînç

Çûxê mino ji hiriya berana
wey malê mino ji hiriya berana
Dab û ristin bi destêt nezana
wey malê mino bi destê nezana
Çûxik tenge nagirit milane
wey malê mino nagirit milane

Çûxê mino ji kejiya bizina
Wey malê mino ji kejiya bizina
Dab û ristin bi destê mezina
Wey malê mino bi destê mezina
Çûxik tenge nagirit ji bazina

Çûxê mino ji miyên karika
Wey malê mino ji miyên karika
Dab û ristin bi destê keçika
Wey malê mino bi destê keçika
Çûxik tenge nagirit zendika
Wey malê mino nagirit zendika

Übersetzung ins deutsche:

demnächst