Zum Inhalt springen

Dar Hejîrokê

STRANÊN Û ZIMANÊ KURDÎ (@stranenuzimanekurdi4902)

Originaltext vom Lied auf kurdisch:

von Aymir Doğan

Hêjîra çiyayî
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala çîyayî
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Nav gul û giyayî
Lêlêlê lêlê lêlê
Nav gul û giyayî
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Bûk dilê zava ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Bûk dilê zava ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Hejîra me reş e
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala me reş e
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Bûk çendî keleş e
Lêlêlê lêlê lêlê
Bûk çendî keleş e
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Zava yekî xweş e
Lêlêlê lêlê lêlê
Zava yekî xweş e
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Hejîra latê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala latê ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Ser bextê yarê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Ser bextê yarê ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Cizîr bin xetê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Cizîr bin xetê ye
Dar hejîrokê
Xemrevînokê

Übersetzung ins deutsche:

Du bist die Feige der Berge
Oh Mädchen, Mädchen
Du bist die Schönheit der Berge
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Du bist zwischen Rosen und Gras
Oh Mädchen, Mädchen
Du bist zwischen Rosen und Gräsern
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Die Braut ist das Herz des Bräutigams
Oh Mädchen, Mädchen
Die Braut ist das Herz des Bräutigams
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Unsere Feigen sind schwarz
Oh, Mädchen, Mädchen
Unsere Schönheiten sind braun
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Die Braut ist so majestätisch
Oh, Mädchen, Mädchen
Die Braut ist so majestätisch
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Der Bräutigam ist ein glücklicher Mann
Oh, Mädchen, Mädchen
Der Bräutigam ist ein glücklicher Mann
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Die Feige der Felsen
Oh, Mädchen, Mädchen
Die Schönheit der Felsen
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer

Auf das Glück der Geliebten
Oh Mädchen, Mädchen
Auf das Glück des Geliebten
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst Kummer

Jezireh ist am Brüllen
Oh Mädchen, Mädchen
Jezireh ist am Blasebalg
Du bist der Feigenbaum
Du nimmst den Kummer