Zum Inhalt springen

Duzgin Bawo

STRANÊN Û ZIMANÊ KURDÎ (@stranenuzimanekurdi4902)

Originaltext vom Lied auf kurdisch:

von Mehmed Çapan

Verva qislêyde mekan gurêto
name dûzgino, dûzgin bawo
hînke efkâr keno çira vîneto
namê dûzgino, dûzgin bawo

Xo çarnon jêlê cerun ververê
jêla zalala marê hevala
vana, efkâr mekê nika rusneno
namê dûzgino, dûzgin bawo

Verva qislêyde mekan gurêto
name dûzgino, dûzgin bawo
hînke efkâr keno çira vîneto
namê dûzgino, dûzgin bawo

Übersetzung ins deutsche:

nächste Seite (Elqajiye) ->