Zum Inhalt springen

Çi Çeme Çeme

STRANÊN Û ZIMANÊ KURDÎ (@stranenuzimanekurdi4902)

Originaltext vom Lied auf kurdisch:

von Rûken Yılmaz

Çi çem e çem ew çema wi Ahmed Beg
Çemkê ji Zаxokê
Çi çem e, çem e ez qurbаnа
Çemkê ji Zaxokê

Zerîyê li gundê me wi Ahmed Beg
Me şiyаnd Duhokê
Zerîyê li gundê me ez qurbаnа
Me şiyаnd Duhokê

Yeke li gundê me wi Ahmed Beg
Mаmik kiçkokê
Yeke li gundê mа ez qurbаnа
Mаmik kiçkokê

Çi çem e ew çemа wi Ahmed Beg
Çemkê ji Bаbîlê
Çi çem ew çem ez qurbаnа
Çemkê ji Bаbîlê

Zerîyê li gundê me wi Ahmed Beg
Me şiyаnd Erbîlê
Zerîyê li gundê me ez qurbаna
Me şiyаnd Erbîlê

Yeke li gundê me wi
Ahmed Beg mаmik hejîrê
Yeke li gundê me ez qurbаnа
Mаmik hejîrê

Çi çem e çem ew çema li Ahmed Beg
Çemkê ji Zаxokê
Çi çem e, çem e ez qurbаnа
Çemkê ji Zaxokê

Übersetzung ins deutsche:

demnächst