Zum Inhalt springen

Canê canê

STRANÊN Û ZIMANÊ KURDÎ (@stranenuzimanekurdi4902)

Originaltext vom Lied auf kurdisch:


Originaltext vom Lied auf kurdisch:

von Grup Abdal

Canê canê canê,
were meydanê
Dilê min pir xweş e
bi vî dîlanê bi vî dîlanê

Dîlan e şoreş e,
herkes pê serxweş e
Erd û ezman şên bûn
bi vê dîlanê bi vî dîlanê

Canê cane cane,
were meydanê
Dilê min pir xweş e
bi vî dîlanê bi vî dîlanê

Keç û jin û pîr tev,
xort û mêr hatin bi rev
Dest û mil tev dan hev
li vê meydanê, li vê meydanê

Canê cane cane,
were meydanê
Dilê min pir xweş e
bi vî dîlanê bi vî dîlanê

Dîlan gelek xweş bû,
Delîl pê rûgeş bû
Dilê dostan geş bû
bi vê dîlanê bi vê dîlanê

Canê cane cane,
were meydanê
Dilê min pir xweş e
bi vî dîlanê bi vî dîlanê

Übersetzung ins deutsche:

von Karl Nümmes

Canê, Canê, Canê,
Los, auf die Beine!
Sonne meiner Seele!
Komm, lass uns tanzen! Komm, lass uns tanzen!

Ich stürme zum Himmel,
stürze in die Hölle,
stehe wieder auf um
mit dir zu tanzen, mit dir zu tanzen.

Canê, Canê, Canê,
Los, auf die Beine!
Sonne meiner Seele!
Komm, lass uns tanzen! Komm, lass uns tanzen!

Jungs und Mädels, tanzt im
Rhythmus unsres Kampfes!
Fasst euch an den Händen
mit uns zu tanzen, mit uns zu tanzen!

Canê, Canê, Canê,
Los, auf die Beine!
Sonne meiner Seele!
Komm, lass uns tanzen! Komm, lass uns tanzen!

Tanze mit im Rhythmus,
wo ein jeder mit muss.
Unsre Feinde zittern,
wenn wir hier tanzen, wenn wir hier tanzen!

Canê, Canê, Canê,
Los, auf die Beine!
Sonne meiner Seele!
Komm, lass uns tanzen! Komm, lass uns tanzen!