Zum Inhalt springen

Arix

STRANÊN Û ZIMANÊ KURDÎ (@stranenuzimanekurdi4902)

Originaltext vom Lied auf kurdisch:

von Grup Abdal

Arix dibên li gundê saran
Ta ku zelzele bû
Lê lê anê dused, sêsed mezel vedan
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Lê lê anê dused, sêsed mezel vedan
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Hîvik veket
Hîva tijî ye
Dayê kûr be dutane xudane law û qîza
Lê lê anê yek nebû zava serê silgavê
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Lê lê anê yek nebû zava serê silgavê
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Übersetzung ins deutsche:

demnächst